T-PROJEKT s.r.o.                                                                             IČO: 024 82 711
Riegrova 653                                                                                       DIČ: CZ02482711
413 01 Roudnice nad Labem


Mobil:     605 244 597
e-mail: ;
jednatel - Renata Tůmová

zapsáno 30.12.2013 do OR vedeného u KOS v oddíle C vložka 33680

 Nabízíme

Kompletní projekční činnost

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • statické posudky

Inženýrskou činnost

 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění odborného dozoru při realizaci
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí


      s t r á n k y   s e   u p r a v u j í